Cenník


Vážený zákazník, pre výpočet ceny geodetických prác sa používa SADZOBNÍK PRE NAVRHOVANIE CIEN GEODETICKÝCH A KARTOGRAFICKÝCH PRÁC, vydaný spoločnosťou R UNIKA a odporúčaný Komorou Geodetov a Kartografov SR. Vzhľadom na špecifickosť každého jednotlivého prípadu (rozsah, lokalita, náročnosť spracovania alebo zamerania), alebo v prípadne stálych zákazníkov, je možné dojednať individuálne ceny dohodou. Kontaktujte nás s dopytom na cenovú ponuku.

 

Nový "Sadzobník pre navrhovanie cien geodetických a kartografických prác", ktorý v plnej miere nahrádza doterajší cenník je momentálne k dispozícii len v tlačenej forme, radi Vám na požiadanie zašleme náhľad doporučených cien geodetických a kartografických prác.

 

NOVINKA - Zameriavame adresné body, viac informácií na tel.: 0905 534 826


Žiadosť o cenovú ponuku zasielajte na: gulisek@gz.sk .