energygroup.jpg
energygroup.jpg
UNISTAV Senica, s.r.o.,
Priemyselná 279, 905 01 - Senica


Akcia : Kompletné geodetické práce
pri vytyčovaní a realizácii vodovodov, kanalizácií a plynovodov po celom Záhorí - Skalica - Golf Resort, Studienka, Prietržka, Senica - sklolaminát DN 1500, Jablonica, Prievaly, Častá, Gbely,
Lakšárska Nová Ves...

Mesto Skalica
Nám. slobody 10, 909 01 - Skalica


Akcia : Geometrické plány, vytyčovacie práce....
Mesto Holíč
Bratislavská 5, 908 51 - Holíč


Akcia : Kompletný geodetický servis pri príprave projektovej dokumentácie komunálnej skládky - lokalita Gbely. Investor : Združenie miest a obcí Záhoria

Akcia : Geometrické plány, vytyčovacie práce....

energygroup.jpg
energygroup.jpg
Polnovakia Agrar s.r.o.,
Ružinovská 42, 821 01 - Bratislava


Akcia : Polohopisné a výškopisné plány, geometrické plány, pozemkové poradenstvo.


Ing. Jaromír Rybár - DESIGN
Projekčná a inžinierska kancelária
Kráľovská 5, Skalica - 909 01


Akcia : Geometrické plány, vytyčovacie práce, polohopisné a výškopisné plány....

ARS Invest, s.r.o.
Komenského 1, Skalica 909 01


Akcia : Geometrické plány radovej zástavby. 
energygroup.jpg
RESTA GROUP, s.r.o.
Čulenova 2621/2A,Skalica 909 01


Akcia : Kontrolné merania na stavbách, vytyčovanie stavieb, zameranie inžinierskych sietí ...
TATRA BANKA a.s.
Nám. slobody 98, Skalica - 909 01


Akcia : Geometrické plány pre klientov

ASTAP stavby spol. s r.o.
Hudecova 166, 908 45 -  Gbely
prevádzka: 
Školská 421, 908 42 - Smolinské


Akcia : Geometrické plány, vytyčovacie práce, kompletný geodetický servis....
energygroup.jpg
energygroup.jpg
Notársky Úrad - JUDr. Jozef Kreml
Gorkého 22
Skalica - 909 01


Akcia : Geometrické plány, vytyčovacie práce, kompletný geodetický servis....

 Ing. Marián Budovič
Trnovec
 

Akcia : Geometrické plány, vytyčovacie práce, kompletný geodetický servis....

Energy Group a.s.
Potočná 179/65, Skalica 909 01


Akcia : Akvizičná činnosť pri výbere vhodných pozemkov pre investorov
energygroup.jpg
energygroup.jpg
D.V.S. REALITY, s.r.o.
Koreszkova 760/1
Skalica 909 01


Akcia : Geometrické plány, vytyčovacie práce, kompletný geodetický servis....
RC - TIP, s.r.o. realitná kancelária
Malé námestie 9
Malacky - 901 01


Akcia : Geometrické plány, vytyčovacie práce, kompletný geodetický servis....

Maxbel, s.r.o. - realitná kancelária
Potočná 249/16
Skalica 909 01


Akcia : Geometrické plány, vytyčovacie práce, kompletný geodetický servis....
energygroup.jpg
energygroup.jpg
Baňa Čáry, a.s.
Čáry 908 43


Akcia : Poradenský servis pri výkupe ťažbou znehodnotených pozemkov
SIKA s.r.o.
Potočná 171/81, 90901 Skalica


Akcia : Polohopisné a výškopisné plány novej IBV, geometrické plány...
OBEC KOPČANY
 
 
energygroup.jpg energygroup.jpg energygroup.jpg
OBEC RADIMOV OBEC BRODSKÉ OBEC LETNIČIE
     
energygroup.jpg Hes-Comgeo, spol. s r.o. Kostiviarska cesta č. 4
97401 Banská Bystrica


Akcia : Kontrólne merania hydrogeologických vrtov, mapa závodu.

 

Obvodný pozemkový úrad Senica
Hollého 750, 905 01 - Senica


Akcia : Kompletné geodetické práce pri realizácii miestnych komunikácií v obci Rohov.

Kalčík, s.r.o.
Senica

Akcia : Geometrické plány...

 

EUROAGRO SENICA s.r.o.,
Horné Suroviny 1010, Senica - 905 01


Akcia : Geometrické plány, vytyčovacie práce, polohopisné a výškopisné plány....
Ing. Ján Pagerka - Cestné komunikácie Senica
Štefánikova 713, 90501 Senica


Akcia : Polohopisné a výškopisné plány pre projektovú dokumentáciu