Geometrický plán na zameranie (rozostavanej) stavby

 

budete potrebovať najmä:

 

A) ak ste postavili novostavbu rodinného domu, ktorú chcete zapísať do katastra ku kolaudácii, alebo ako rozostavanú stavbu

 

B) ak ste postavili prístavbu k jestvujucej stavbe (geometrický plán zväčša vyžaduje banka pri žiadosti o úver ak znalec zistí nesúlad grafického stavu v mape so skutočnosťou)

 

C) pri legalizácii jestvujúcej stavby

 

Pozor: Vaša stavba, alebo prístavba postavená bez stavebného povolenia a nezapísana v katastri nehnuteľností je "ČIERNOU STAVBOU".
     
Geometrický plán
na zameranie stavby
     

 

 

Chcem si službu objednať.
 
Nenašli ste čo hľadáte? Opýtajte sa tu.