Geometrický plán na majetkovo právne usporiadanie pozemkov

 
budete potrebovať v prípade ak:


Parcela registra C, ktorú užívate (niekedy aj desiatky rokov...) nie je zapísaná na Vašom LV. Pritom sa skladá z jednej, alebo viacerých pôvodných parciel (PK, E) v rôznych vlastníckych režimoch. Na tomto pozemku, ktorý užívate identifikujeme skutočných majiteľov a ich vlastnícke podiely. Tento geometrický plán je nevyhnutný pre zostavenie zmluvy, alebo osvedčenia o vydržaní, a preto aj prvotným dokladom umožňujúcim získanie vlastníctva k užívanej nehnuteľnosti.

 
Geometrický plán na majetkovo právne usporiadanie pozemkov

 

Chcem si službu objednať.
 
Nenašli ste čo hľadáte? Opýtajte sa tu.