STAVEBNÉ A POZEMKOVÉ PRÁVO

Vyhotovíme kúpnu zmluvu na pozemky v pozemkovej knihe, na pozemky v registry E-KN, na pozemky v registry C-KN. Spracujeme aj darovaciu zmluvu, zmluvu o vecnom bremene, zámennú zmluvu a všetky ostatné zmluvy pre kataster nehnuteľností. 

 

Problematika pozemkového práva u nás nekončí len vyhotovením zmluvy. Finálny dokument doručíme (na požiadanie) na príslušnú Správu katastra, opatríme kolkovými známkami a zodpovedáme za jej bezproblémový zápis do katastra nehnuteľností. O zápise Vás upovedomíme v ten istý deň ako je listina vložená do katastra nehnuteľností. Oficiálny doklad o zápise právneho dokumentu (Rozhodnutie) Vám bude doručené poštou z príslušnej správy katastra zvyčajne do 7 pracovných dní.

 

Neviete sa rozhodnúť? Možno Vám pomôže, že máme bohaté skúsenosti s tvorbou zmlúv a úradných dokumentov.

 

Chcem si službu objednať.
 
Nenašli ste čo hľadáte?
Opýtajte sa tu.