VYTYČOVANIE »

je jednou z najdôležitejších činností geodeta. Na jej základe sa síce nemenia vlastnícke vzťahy, ale presné vytýčenie pozemku, alebo stavby tvorí elementárny predpoklad správneho využitia vlastného pozemku a korektných susedských vzťahov. Rovnako dôležité je aj samotné osadenie stavieb na správnom mieste a pozemku podľa projektovej dokumentácie a dodržanie jej geometrických rozmerov.

 

Ponúkame Vám nasledujúce vytyčovacie úkony:

 

1.    Vytyčovanie hraníc pozemkov
2.    Vytyčovanie stavieb 
3.    Zakladanie stavieb


Neviete sa rozhodnúť? Možno Vám pomôže, že naša firma vytýčila hranice v celkovom obvode 91 000m,  263 rodinných domov a zakladala najväčšie stavby v regióne Záhoria.

Nenašli ste čo hľadáte? Opýtajte sa tu.