Vybavenie


Na presné a rýchle zameranie čohokoľvek používame renomované totálne stanice SOKKIA, bezhranolové totálne stanice PENTAX, GPS aparatúru TOPCON, nivelačné prístroje GEOFENEL a samozrejme naše vedomosti :)

Tlačíme na kvalitných plotroch HP a EPSON.